Vývoj nových výrobkov

Našou hlavnou kompetenciou je vývoj technických riešení a výrobkov v oblasti strojárenstva, automobilového priemyslu. Tvorivo a profesionálne vieme riešiť aj úlohy, ktoré sa týkajú elektronických, elektrických a optických zariadení.

Naše základné stavebné kamene pre naplnenie cieľov zákazníka sú:
- kreatívny vývojový tým, ktorého zloženie zohľadňuje požiadavky úlohy,
- počítačová podpora, optimalizácia riešenia, FEM pevnostné analýzy,
- výroba 3D modelov a makiet,
- výroba prototypov a malých sérií,
- skúšobné a meracie zariadenia.


Služby kancelárie pre patenty a ochranné známky

O komplexných službách v oblasti priemyselných práv a práv k duševnému vlastníctvu na Slovensku a v zahraničí sa dozviete viac na www.ochranneznamky.sk

PROTON s. r. o.
Zliechovská 341
018 64 Košeca

Tel: 02 / 459 44 828
Fax: 02 / 459 44 827
Email: mail@proton.sk