Atesty a patenty

Obdržané atesty a patenty

 Slovenská republika

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR:

 Osvedčenie hromadného výrobcu súčastí, výstroja a výbavy vozidiel

 Schválenie technickej spôsobilosti 27 MD 1793

 Protokol o typovej skúške č. k. 2356/99

Nadácia Slovak Gold:

 Zlatá medaila Slovak Gold, Certifikát ochrannej značky kvality No. 027/99

Úrad priemyselného vlastníctva SR:

 Úžitkový vzor č. 1034, 2067, č. 1035, 1818, 1788,

 Vynález AO č. 271728,

 Ochranné známky č. 188019, 188021, 185247, 188020, 187349, 187319, 192677, 187315, 192679, 185255

Schválenia poisťovní:

 Slovenská poisťovňa Bratislava

 Slovenská poisťovňa Nitra

 Slovenská poisťovňa Košice

 R+V poisťovňa

 Česká poisťovňa Slovensko a. s.

 Kooperatíva a. s.

 Otčina poisťovňa a. s.

 Nemecko

Deutsches Patentamt:

 Urkunde über die Eintragung des Gebrauchsmusters Nr. 298 13 394.6

 Česká republika

Úřad průmyslového vlastníctvi ČR:

 Užitný vzor č. 10277,

 Užitný vzor č. 7677

 Taliansko

Al ministero dell industria del commercio e dell artigianato:

 Domanda di brevetto per modello di utilita BZ 98 000007

 Maďarsko

Magyar szabadalmi hivatal:

 Használati minta leírás 1630 U

 Poľsko

Urzad patentowy rzeczypospoltej polskiej:

 Udzielenie patentu na wynalazek

 Svet

World intellectual property organization:

 PCT WO 99/10851