DSC

Predaj výrobkov DSC je zastavený do odstránenia porušovania práv k našej ochrannej známke DSC. K tomuto ráznemu a dočasnému kroku sme pristúpili, aby sme zabránili stále častejším zámenám výrobkov a vzniku mylných predstáv o spojitosti s inými firmami. Akékoľvek elektronické výrobky a prípadne aj mechanické výrobky a doplnky do automobilov, ktoré sú v súčasnosti na trhu SR ponúkané a predávané pod značkou DSC, nepochádzajú od nás a nenesieme za ne žiadnu technickú, právnu ani inú zodpovednosť. Veríme, že porušovanie naších práv odstránime v krátkej dobe.

Doterajší zákazníci sa môžu v prípade servisných požiadaviek naďalej obracať na kontakty uvedené v záručných listoch.