Klietkový program

Pevná klietka z oceľových profilov ochráni počítač alebo iné zariadenie pred nepovolanou manipuláciou. Zabraňuje krádeži a nežiadúcemu rozoberaniu počítača.

Klietka sa môže pripevniť o podlahu, stenu, prípadne o nábytok. K pripevneniu slúžia otvory pre skrutky na bočných stenách a na vrchnej a spodnej stene. Po pripevnení klietky sa do nej vloží počítač, čím sa zamedzí prístupu ku skrutkám. Klietku je možné pripevniť k pevnému predmetu aj lanom pomocou zostavy z lanového programu.

Predná stena klietky má uzamykateľnú závoru. Po vložení počítača do klietky sa bežným spôsobom pripoja k počítaču káble. Klietka nemá žiaden negatívny vplyv na chladenie počítača.

K dispozícií je základná verzia pre rozmer minitower (410 × 180 × 340 mm) a to vo vyhotovení:

KL MT 1- ľahké vyhotovenie, 5 priečnych rebier, lamelový zámok,
KL MT 2 - ťažké vyhotovenie, 6 priečnych rebier, odolnejšia závora, cylindrický zámok s ochranou proti odvŕtaniu a elektrovibračnému planžetovaniu.

Oba varianty majú v zadnej stene oko pre napojenie s lanovým programom, čo umožňuje chrániť s počítačom aj monitor, tlačiareň, fax a podobne. Ku klietkam sa dodáva sada skrutiek a podložiek pre pripevnenie klietky v štyroch bodoch. V základnej verzii je spodná hrana závory vo výške 100 mm a horná hrana vo výške 150 mm.

Iné rozmery a prevedenia podľa objednávky.