Lanový program

Pomocou vysokopevnostného lana v bielom alebo čiernom plášti spojíte skriňu chráneného zariadenia s pevnou časťou miestnosti - s podlahou, stenou alebo s nábytkom, pracovným stolom, nábytkovou stenou. Ochrana je nenápadná, spoľahlivá a neprekáža pri práci s chráneným zariadením. Ak ho je potrebné premiestniť viac ako umožňuje dĺžka lana, jednoducho sa odomkne.

Pre rôzne zariadenia a ich zostavy existuje 7 základných sád. Obsahujú kombináciu nasledovných prvkov:

1 - LANO
vysokopevnostné oceľové, pozinkované lano (nosnosť 8.000 kg) v čiernom alebo bielom PVC plášti je opatrené koncovkami, slúži na spojenie zariadenia s pevnou časťou miestnosti, má dve základné dĺžky: 1,5 m a 2,5 m, možnosť objednať aj inú dĺžku.

2 - SKRUTKOVACIA PRÍCHYTKA (hlavne pre PC skrine, faxy, kopírky) - (obr.)
oceľová príchytka, ktorá sa priskrutkuje o zariadenie zvyčajne na jeho zadnej stene, využije sa pritom existujúci skrutkový spoj. U PC skriniek je to skrutka uzatvárajúca plechový kryt, u iných zariadení (napr. faxy) to môže byť skrutka pre uzemnenie. Pri PC skrinkách je možné použiť aj oceľovú vložku do voľného otvoru pre konektor sériového portu (obr.). Po priskrutkovaní príchytky na zariadenie, ktoré chceme chrániť, sa cez priečny otvor príchytky prestrčí lano, čím sa zamedzí prístupu k pripevňovacej skrutke.

3 - NALEPOVACIA PRÍCHYTKA (hlavne pre monitory, tlačiarne, TV, hifi) - (obr.)
zliatinová príchytka (biela alebo čierna) pre nalepenie na plastový alebo plechový povrch zariadení. K príchytke je priložené lepidlo Loctite 454, (manipulačná pevnosť cca 60 sekúnd, úplné vytvrdnutie cca 18 hodín, spoj znesie zaťaženie až 1000 kg).

4 - DVOJOKO
oceľové dvojoko (obr.) slúži na vytvorenie slučky na lane. Slučkou sa koniec lana pripevní o rúrku kúrenia alebo nohu zariadenia nedemontovateľne umiestneného v miestnosti a podobne.

5 - KOTVA
oceľová kotva slúži na pripevnenie konca lana o pevnú plochu. Po priskrutkovaní kotvy o stenu, podlahu, stôl, atď. sa vloží do kotvy nerezový chránič, cez ktorý sa prevlečie lano. Môže slúžiť aj pre vytvorenie slučky podobne ako dvojoko.

6 - KOTVA S VYKLOPITEĽNÝM ZÁMKOM - (obr.)
oceľová kotva slúži na pripevnenie konca lana o pevnú plochu a zároveň je v nej umiestnený zámok (obr.). Hlavne pre použitie pri častom premiestňovaní chráneného zariadenia. Kotva je dodávaná spolu so zámkom typu Fab 1466/52.

7 - ZÁMKY
  a, visiaci zámok Hudson 8
  b, visiaci zámok Fab 1466/52
uzamykajú koncovku lana a zamedzujú tak jeho prevlečeniu cez príchytky, štandartne 3 kľúče.

8 - SPOJOVACÍ MATERIÁL
dodáva sa spolu s kotvami. Obsahuje skrutky do dreva, hmoždinky, vrátové skrutky s maticou, skrutky do drevotriesky.Popis použití základných typov:

LA - 1
chráni jedno zariadenie (napr. PC) skrutkovacou príchytkou. Lano sa upevňuje cez prevŕtaný otvor v nábytku alebo slučkou o rúrku kúrenia a pod.

LA - 2
chráni jedno zariadenie (napr. PC) skrutkovacou príchytkou. Lano sa upevňuje o stenu, podlahu alebo o plochu nábytku.

LA - 3
chráni jedno zariadenie (napr. TV, monitor) nalepovacou príchytkou. Lano sa upevňuje o stenu, podlahu alebo o plochu nábytku a pod.

LA - 4
chráni dve zariadenia (napr. PC a monitor, TV a video) skrutkovacou a nalepovacou príchytkou. Lano sa upevňuje o stenu, podlahu alebo o plochu nábytku a pod.

LA - 5
chráni tri zariadenia (napr. PC, monitor, tlačiareň) jednou skrutkovacou a dvoma nalepovacími príchytkami. Lano sa upevňuje o stenu, podlahu alebo o plochu nábytku a pod.

LA - 6
Chráni tri zariadenia (napr. TV, video, hifi) troma nalepovacími príchytkami. Lano sa upevňuje o stenu, podlahu alebo o plochu nábytku a pod.

LA - 7
Funkcia ako LA - 5, kotva s vyklopiteľným zámkom, hlavne pre použitie pri častom premiestňovaní chráneného zariadenia.Prehľad prvkov základných sád:

sada

LA - 1

LA - 2

LA – 3

LA - 4

LA - 5

LA - 6

LA - 7

lano 1,5 m

1

1

1

1

-

-

-

lano 2,5 m

-

-

-

-

1

1

1

skrutkovacia príchytka

1

1

-

1

1

-

1

vložka PC konektora

-

1

-

1

1

-

1

nalepovacia príchytka

-

-

1

1

2

3

2

dvojoko

1

-

-

-

-

-

-

kotva

-

1

1

1

1

1

-

kotva so zámkom

-

-

-

-

-

-

1

zámok

A

A

A

A

B

B

-