1. Zabezpečenie motorových vozidiel

TWIN A - ochrana proti zlodejom

Jednoduchý zabezpečovací prvok ochráni Škodu Fabiu pred zlodejmi, ktorí otvoria vozidlo nebezpečne rýchlou metódou bez poškodenia a hluku. TWIN A nahrádza pôvodné madlo ovládacej páčky otvárania piatych dverí. Znemožňuje zahákovanie páčky, pričom sa však dá uchopiť medzi prsty ruky.

TWINWAY

Zámok na radiacu páku Twin Way bezpečne ochráni Vaše vozidlo pred krádežou. Je vyhotovený z vysokopevnej nehrdzavejúcej ocele a vyniká spoľahlivosťou a pohodlným ovládaním. Patentovaný mechanizmus umožňuje ovládanie zámku len jednoduchým otáčaním kľúča bez akejkoľvek inej manipulácie. Zaradíte spiatočku, otočíte kľúčom a je zamknuté!

2. Služby kancelárie pre patenty a ochranné známky

O komplexných službách v oblasti priemyselných práv a práv k duševnému vlastníctvu na Slovensku a v zahraničí sa dozviete viac na www.ochranneznamky.sk

3. Zabezpečenie kancelárskych zariadení

Lanový program

Variabilný a nenápadný lanový program ukotví Vaše zariadenie, prístroj o pevnú časť miestnosti alebo o nábytok. Odpojiť lano od zariadenia bez príslušného kľúča je možné len hrubým poškodením zariadenia, napr. rozbitím plastového výlisku televízora. Takto znehodnotené zariadenie je však pre ďalší predaj nepoužiteľné a teda pre zlodeja nezaujímavé. Pri použití lanového programu pre počítače je zároveň zabránené, aby sa jeho skriňa dala otvárať a rozoberať. Tým sa môže zamestnávateľ chrániť proti prípadným zásahom, výmenám komponentov zo strany zamestnancov.

Klietkový program

Klietkový program umožňuje ochranu celej skrine počítača. Najviac sa podobá ochrane pomocou počítačových trezorov, je však jednoduchší a praktickejší. Klietky sa dajú kombinovať a spájať s lanovým programom.

Schránkový program

Schránkový program je zameraný na ochranu harddisku. Chráni proti odneseniu harddisku z určeného miesta i proti priamemu fyzickému kontaktu s ním. Riešenie je možné doplniť imobilizérom napájania harddisku, čím sa zamedzí aj elektronickému prístupu k údajom. Schránky sa dajú kombinovať a spájať s lanovým programom.

4. Vývoj nových výrobkov

Našou hlavnou kompetenciou je vývoj technických riešení a výrobkov v oblasti strojárenstva, automobilového priemyslu. Tvorivo a profesionálne vieme riešiť aj úlohy, ktoré sa týkajú elektronických, elektrických a optických zariadení.

Naše základné stavebné kamene pre naplnenie cieľov zákazníka sú:

- kreatívny vývojový tým, ktorého zloženie zohľadňuje požiadavky úlohy,
- počítačová podpora, optimalizácia riešenia, FEM pevnostné analýzy,
- výroba 3D modelov a makiet,
- výroba prototypov a malých sérií,
- skúšobné a meracie zariadenia.

Dôkazom tvorivosti našich tímov sú nielen početné patenty, ktoré naša spoločnosť vlastní, ale predovšetkým originálne riešenia, patenty, ktoré sme vyvinuli a predali našim partnerom vo viacerých krajinách Európy.

Rýchla výroba prototypu a sofistikované skúšky umožňujú skrátenie času nábehu nového produktu do sériovej výroby a znižujú investičnú náročnosť a riziká produktu. Disponujeme strojmi a prístrojmi pre trieskové obrábanie, rezanie 2D laserom, malosériové tvárnenie, lisovanie plastov, zváranie, lepenie, cyklické životnostné skúšky, skúšky v klimatickej komore, akustické merania.